Perfect
in positie.

Posigo positioneringsmiddelen zijn ontwikkeld met de focus op de gebruiker. Comfort, autonomie en gebruiksgemak staan hierbij centraal.

Innovatie als uitgangspunt.

Door het benaderen van de positioneringbehoefte vanuit verschillende perspectieven, zijn we tot nieuwe inzichten en ideeën gekomen bij het ontwikkelen van de Posigo positioneringsmiddelen.

De continue feedback tijdens de ontwikkelingsfase heeft geleid tot een serie hulpmiddelen die perfect aansluiten bij de wensen van de gebruiker en zorgverleners.

Het unieke modulaire systeem maakt deze gordel voor elke positioneringsvraag toepasbaar.

Het FLO2 positioneringsvest geeft steun waar het nodig is en laat de gebruiker vrij ademen.

Zorgprofessionals

De Posigo hulpmiddelen zijn verkrijgbaar via professionele dealers of op advies van (ergo)therapeuten.

Productinformatie

Aanvullende informatie voor ergo- en fysiotherapeuten, en documentatie.