Focus op de gebruiker.

Het positioneren van het lichaam in een rolstoel is veel meer dan alleen een kwestie van comfort en balans. Posigo hulpmiddelen zorgen voor kwaliteit van leven, mobiliteit, veiligheid en zelfredzaamheid. De functionele designs passen bij iedere persoonlijke stijl.

Informatie voor rolstoelgebruikers
en (mantel) zorgverleners.

Posigo hulpmiddelen zijn verkrijgbaar via geselecteerde dealers. Informeer bij uw therapeut, arts of zorgverlener.